ANDĚLÉ
HVĚZDNÉHO AVALONU

59 ANDĚLů O´BEZA YADE
SADA ANDĚLSKÝCH KARET PRO UVĚDOMĚNÍ
SI ZMĚN A PROMĚN V NAŠEM ŽIVOTĚ

59 andělů hvězdného Avalonu vyjevuje svá poselství

andělský kalendář

andělské klíče

andělské paprsky

andělské meditace

ANDĚLSKÝ KALENDÁŘ: JAKOU ENERGII NYNÍ ŽIJEŠ?

Vytáhni si jednu kartu z balíčku jako kdybys obrátil list kalendáře. Vyjevuje se ti andělský měsíc, říká ti jakou energii máš žít. Poví ti, co před tebou leží za úkoly. Snadná orientace v andělském načasování tvých osobních záležitostí. Co podle andělů máš vědět a kde ti dávají ochranou ruku.

Co ještě Andělský kalendář znamená?
Dává ti téma měsíce
Stanovuje ti andělského průvodce, ke kterému se můžeš obracet.
Dovídáš se, co je tvou duchovní podporou.
Dostáváš úkol něco objevit.
Uvědomuješ si, od čeho se můžeš odrazit.
Dostáváš praktický úkol.
Dovídáš se možný zisk.
A to vše z jedné karty.

ANDĚLSKÝ KLÍČ: REVIZE TVÉHO PLÁNU

Chceš vědět, jestli jdeš správně? Zamíchej karty a vytáhni si jednu z balíčku. Andělé tě vždy láskyplně upozorní, pokud jdeš špatně a to pomocí otázek, které tě dovedou k uvědomění.

Co ještě znamená andělský klíč?
Andělé se tě ptají na důležitou oblast a vyjevují ti, která oblast to je.
Dostáváš informaci o tom, kde cítí andělé v tvém životě rezervu.
Získáváš pro sebe doporučení, jak naložit se svou situací.

ANDĚLSKÝ PAPRSEK: ZASTAV SE V BĚHU ŽIVOTA

Andělský paprsek je ta karta, kterou vytáhneš, když cítíš, že potřebuješ zastavení v tvém životě. Ale co ti pomůže v zastavení?

Co znamená ještě andělský paprsek?
Vede tě k něčemu, co máš nastolit ve svém životě za energii.
Řekne ti, jak to máš udělat.
Vtáhne tě do meditace, jen si požádej anděla paprsku.

ANDĚLSKÁ POSELSTVÍ: CO MÁŠ DĚLAT?

Zamíchej balíček karet a pros si o vedení. Anděl, který se ti vyjeví ti pomůže stanovit kroky pro nadcházející období.

Co znamená ještě andělská poselství?
Dostáváš radu, jak prakticky žít.
Aby se rada začala žít, dostaneš informaci, jak to uvést do praxe.
Pokud žiješ svým stínem, dostáváš "za ucho".
Láskyplné opečování anděla tkví v tom, že tě vyvede ze stínu do světla.

59 andělů hvězdného Avalonu vyjevuje svá poselství. Nechej se inspirovat. Andělé hvězdného Avalonu tě učí něco o načasování. Věci se vyvíjí sami od sebe a když ustoupíš, můžeš být svědkem zázraku. Tak, jako tě vedli v dětství rodiče, v dospělosti to mohou být andělé. Nedostatek pravidel v životě rodí slabost. Aby v tvém životě zavládl klid, je potřeba přijmout sílu. Nastol změny ve svém životě. Oddej se tomu, co tě přesahuje. Napojení na anděly skrze energetické obrázky.

arrow

KARTY K DOSTÁNÍ ZDE:
TheGameCrafter