Bloguju: 06 Když se výklad neshoduje

AlesFajx-VedmyRadi-Daguero2

Běda ti, kartáři, když se výklad nebude shodovat s tím, co mi už kdo vyložil! Hrozí věštcům nad hlavou už od počátku. Kolik jen lidí se na kartáře obrací s touto pohrůžkou, aby si nemysleli, že mohou přijít s něčím originálním, překvapivým nebo dokonce snad – i vlastním názorem! Klienti leckdy upozorní věštce na to, co vše by rozhodně ve výkladu nemělo být obsaženo, jinak není tím, na koho by se měli příště obrátit.

Je to součástí životního angažmá věštce, když se potýká s předsudky nebo taky mýty o kartářích vůbec – a kdo je vymýšlí? Jsou to klienti? Nebo jsou to věštci sami, kdo na sebe bijí bič?

Na to není jednodznačná odpověď. Pravdou zůstává, že zrovna tento bič není ojedinělý, ale cepuje hlavy kartářů poměrně často. Jako kartář se ptám sám sebe, co vede člověka k tomu, že přichází s touto tezí. Je to proto, že má strach o svou již předpovězenou budoucností?

Odpověď mi dala „má americká věštkyně“, na kterou se obracím se svými dotazy ohledně budoucnosti. Tak jako já tvořím Tarotskop na celý rok, který člověka směřuje, Kompas na měsíc, aby si ujasnil své kroky, Kartopád na týden, aby se neztratil – „má americká věštkyně“ dělá podobný program pro své klienty a já si vytvářím také představu svého života, kterou nechci, aby mi někdo vzal. Člověk je přeci jen tvor hledající, tvor toužící po jistotě – a když mu už kartář takto hezky nalajnoval život – proč by měl o něco z toho přijít? Nedejbůh, aby ten samý věštec, který vytvořil tak bohatý on-line program pro jednotlivá znamení, všechno vyvrátil jedním osobním výkladem? A stejné je to i s tím, kdo hledá u různých kartářů a jde za dalším, aby si ujasnil další své kroky…

„Dobrý den, rád bych se k Vám objednal. Dostal jsem na Vás kontakt od své kamarádky, prý jste výborný kartář – tak to se bude dozajisté shodovat s tím, co už jsem se dozvěděl!“

Tak je to tu znovu. A věštec pokorně vykládá, hlavu svěšenou nad kartami zkoumá souvislosti, váže významy, přihlížejíc tomu, že informace se budou shodovat – inu, objednávka, je objednávka.