FAQ: K odrušení negativních energií 020 Apatie I – O procesech obecně

Milá duše,

děkuji ti za tvé emaily, pozorně je vždy čtu. Necítil jsem do tvého procesu vstupovat. Je důležité, abys ty věci pozorovala, nic z nich pro sebe nevyvozovala. Nevidím cedulky, ok. Nevidím cedulky, aha. Nevidím cedulky, zajímavé. Nevyvozuj: Nevidím cedulky, aha – nemám je asi vidět. Jen to sleduj. V procesu, ve kterém jsi se toho děje hodně a není důležité to pojmenovávat.

Doporučuji ti teď, abys našla chvilku, kdy si namalovaný symbol vezmeš do dominantní ruky a jako zářič ho budeš používat k léčení své aury a energetických těl. Požádej si v duchu o to, aby se odčistily všechny bloky, které ti zamezují vidění dveří a pak nech ruku stoupat, klesat a vstupovat do energetických polí kolem tvého těla zcela intuitivně. Někde tvá ruka bude chvilku, někde bude „levitovat“ pár minut. Nech, aby se to dělo, nesleduj myšlenky. Pokud budeš mít pocit, že to nezvládneš, pak se zaměř na jednotlivé čakry a zkrátka pročisti symbolem jednotlivé čakry. Jednotný záměr je odblokování vidění.

Když se podíváš do tabulky, kam máš zapisovat vjemy z meditací, vidíš tam, že není třeba vidět – stačí udělat pomlčku jako neviděla cedulku. Toto je doporučení pro další práci.

Procesy Odrušení negativních energií jsou koncipované jako 14ti-denní. První částí těchto procesů jsou doporučení pro vaši osobní práci v rámci ONE a druhou částí je pak samotné energetické působení dvojího druhu: na vás (připravené energetické schránky pro léčení a harmonizaci) a na situaci (odrušování negativních vlivů). V průběhu dálkového procesu jste měla možnost sdílet, ale této možnosti jste nevyužila. Pokud cítíte, že potřebujete informace, doporučuji Vám diagnostiku negativních energií, která slouží k pojmenování toho, jaké energie na Vás působí. Více k této diagnostice naleznete po kliknutí zde.

V procesu Apatie dochází často k tomu, že se odhrnou záclony a člověk vidí najednou svůj život v souvislostech.

Přijde mi, že je třeba jít do větší hloubky – v takovýchto procesech skutečně platí, že čím víc klient pracuje, tím víc energie pro svůj proces dostává. Samo o sobě se nic nezmění a já potřebuji, abyste skutečně prošla všemi těmi meditacemi a poctivě si zapsala, co vám chodí, tak jak to stojí v pokynech. Je velmi důležité v rámci těchto procesů ONE přijímat zpět svou moc – zoufáním si člověk nepomůže.

Pokud se Vám do toho nechce, nezlobím se na Vás, ale pak bych Vám spíš doporučil ne dálkovou práci, ale práci s terapeutem osobně – pro začátek by byly vhodné rodinné konstelace. Takto mohu ještě doporučit odpuštění – místo žehrání, ale vědomé odpuštění všem zúčastněným včetně vás.

A jaké je ponaučení z procesu? Jaký je chyták? Největším chytákem, který si pro nás negativní energie připravily, je obviňování a kritiky druhých  v jakémkoliv myslitelném způsobu. Apatie si totiž nevybírá – přehodí odpovědnost za situaci na cokoliv nebo kohokoliv. Na předky, že mi nedali to, co jiní druhým dají, na partnery, že nás nepodporovali apod. Aby chyták nezapustil kořeny, je třeba odstraňovat výhonky v
samém zárodku! Okolí je nejlepší trenér! Co byste musel zaplatit, aby Vás někdo tak dobře trénoval! Klid. Nádech, výdech. Co se změnilo? Co je jinak?