Kladení otázek orákulu

jakseptat-paperbackfront2

Aby se tazatel vyvaroval zklamání z vypracovaného výkladu karet, poskytnuté konzultace a obecně pomoci z mé strany,  měl by se zamyslet nad následujícím:

1) Když se lidé poprvé setkají s orákulem, ptají se ho většinou ze zvědavosti a nemají na mysli žádnou konkrétní otázku.

V tomto případě se vlastně tazatel ptá na otázku
„Co mi přinese následujících 12 měsíců?“

2) Jsou lidé, kteří mají důvěrnější vztah k órakulu, často mají konkrétní problém, ale z osobních důvodů ho nechtějí sdělit.

Takové otázky bývají většinou neurčité a zní například jako
„Jak se mám vyznat ve svých citech?“

3) Někteří lidé mají konkrétní otázku na níž hledají přesnou odpověď a takové otázky by se měly vyslovit nahlas a formulovat co nejpřesněji.

Je tedy třeba stručně charakterizovat situaci a položit otázku např.
Máme v plánu vydržet s obchodem co nejdéle. Můžeme očekávat zlepšení situace? Či je lepší obchod zavřít hned?

4) Otázky se bez ohledu na přesné znění dají rozdělit do 12-ti kategorií, které už čínští věštci nazývali „12 paláců“.

Pokud tazatel není schopen určit co ho trápí, měl by se zamyslet nad těmito oblastmi a vybrat jednu z nich.

Ptá-li se orákula například na své zdraví, dostává takovou odpověď na svou otázku, podle okruhu, který si zvolil. Například ptá-li se tazatel na své zdraví, ale pokládá svou otázku spíš v duchu třetího paláce, tedy ŠTĚSTĚNY, může se později zlobit, že věštba nevyšla, protože si ho již vykládá podle osmého paláce NEMOCI a ZDRAVÍ, kde by raději uvítal diagnostický vhled do pole zdraví.

Tazatel často neví, jak se ptát a z toho vyplývají pozdější zklamání. Ovšem položení dotazu náleží do odpovědnosti tazatele a nikoliv toho, kdo odpovídá pomocí orákula.

Stejně tak není odpovědností prostředníka orákula záměr, s jakým tazatel klade otázku. Záměr bývá často nenaplněn. Orákulum není stvořené pro ego-hrátky (více v sekci Etický kodex vykladače)

1. PALÁC – OSUD – celkový vývoj života

Zlepší se během tohoto roku má situace? (Ale co tou situací tazatel myslí? Lásku? Finance?)
Jakých bude mých následujících 12 měsíců?

2. PALÁC – RODIČE – započítává se sem rodová linie, tedy i starší příbuzní a předci

Zlepší se vztah s mou matkou?
Blokuje mi něco nevyřešený vztah s otcem?
Je v našem rodě prokletí?

3. PALÁC – ŠTĚSTĚNA – přízeň osudu a vyhlídky

Je mi osud nakloněný?
Co mi osud nabízí?
Čeho bych se měl vyvarovat?

4. PALÁC – MAJETEK – nemovitosti, pozemky, jmění, dluhy, kontrakty

Mám prodat dům?
Je na čase splatit dluh?
Jak dopadne dědické řízení?

5. PALÁC – POSTAVENÍ – kariéra a ambice

Čemu bych se měl věnovat, abych měl největší úspěch?
Je něco, co mi stojí v cestě za úspěchem?

6. PALÁC – POVOLÁNÍ – služba a zaměstnání

Vyhodí mě z práce?
Co mám udělat pro to, abych si práci udržel?
Je na čase se věnovat svému poslání?

7. PALÁC – CESTOVÁNÍ – stěhování, život v cizině

Je příhodný čas pro stěhování do ciziny?
Co mě v cizině čeká?
Na co se mám připravit?
Mám odjet do ciziny raději na celý rok?

8. PALÁC – NEMOCI A ZDRAVÍ – diagnostický pohled, vhledy do zdravotního stavu

Co mohu udělat pro své zdraví?
Jaký je můj stav čaker?

9. PALÁC – BOHATSTVÍ – peníze, investice

Mám investovat peníze do komodit?
Vybral jsem si správného burzovního makléře?
Mám se zbavit těchto akcií?

10. PALÁC – SYNOVÉ A DCERY – a mladší příbuzní

Dostuduje moje dcera?
Syn se zapletl s gangem. Podaří se ho usměrnit?
Dcera bere drogy, podaří se jí zvládnout tuto situaci?

11. PALÁC – PARTNERSTVÍ – manželství a milostné vztahy

Je mi milenec věrný?
Vypadá to, že se letos vdám?
Počká na mě přítelkyně, když budu dlouho pryč?

12. PALÁC -SPŘÍZNĚNÉ DUŠE – příbuzní stejného stáří, přátelé, zesnulí, tajemno

Navštěvuje mě dědeček, který zemřel před deseti lety. Co mi chce říct?
Potkal jsem člověka, který dělá to, co je mým posláním. Máme společnou cestu?