Magus et Magicus

magusetmagicus-thickbooklaying

Předpoklad:
U mnoha zasvěcení je podmínkou  předchozí zasvěcení do jiného systému. Pokud nesplňujete podmínku, zasvěcení neproběhne.
Předpoklad pro předávání Magus et Magicus:
Mistr reiki učitel

Člověk činí denně více než sto tisíc rozhodnutí. Od ranního vstávání, oblékání, čištění zubů, pití, až po lenošení. Každý jednotlivý čin je pro mozek rozhodnutí. Pohybujeme se „automaticky“, řídíme auto, aniž bychom pomysleli, že byl k tomu vyslán příkaz z našeho mozku. Pro každý malý a nevýznamný čin běží skrze naše energetické dráhy a nervové cesty příkaz. Když je náš mozek po čase rozhodnutími přetížen a zdráhá se vydat příkaz, předá rozhodnutí našemu břichu. Tím začne naše nevědomá magická práce.

Na konci páteře, srolovaná do klubíčka, se nachází naše tělesná „hadí síla“, která je známá také jako Kundalini, životní energie, která čeká jen na to, aby byla probuzena. Pokud je k energetické práci probuzena jen Kundalini, vzniká nebezpečí, o kterém mluví mnoho lidí, že energie vychází skrze temenní čakru a způsobuje nepříjemný, úzkostný pocit. Mnozí mluví o ztrátě kontroly nad svými pocity, což vedlo k hysterickému pláči, silným bolestem hlavy nebo nevolnosti. Po aktivování, probuzení Kundalini je velmi důležité držet pod kontrolou tělesnou a duchovní energii těla, a pomalu ji zvyšovat.  Jednotlivá energetická centra, která vedou k přípravě, vyměření a k realizaci rituálu, nazýváme Dantien.

Tělesná magie – energie se skládá z následujících energetických center, dantienů:

  • kundalini-síla (Radix-Dantie)
  • břišní oblast (Ventris-Dantie)
  • hrudní oblast (Cordis-Dantie)
  • týl – horní oblast (Crinalis-Dantie)
  • čelo, přední linie vlasů (Frontis-Dantie)

Zasvěcení probíhá přijetím pěti iniciací jdoucí po sobě v určitých intervalech.

1. Pokyny před zasvěcením na email
2. Zasvěcení na dálku
3. Skripta a certifikát emailem

Systém s registrační povinností – poplatek 10 Euro se platí zakladatelům systému

Pokud jste se rozhodli pro zasvěcení  „Magus et Magicus“, vyplňte platební formulář níže a do pole „Poznámka“ vyplňte své datum narození. Pokyny, jak přijmout zasvěcení a návrh na termín obdržíte do 72 hodin. Po zasvěcení obdržíte na email skripta a certifikát.

Budu se těšit na naši společnou dálkovou práci.

Namaste
Rajneesh

RajneeshPruhledne

Rajneesh3Pruhledne

[button_4 border=“rounded“ size=“medium“ color=“lightblue“ align=“center“ href=“http://www.rajneeshpranapati.net/jak-nakupovat-u-rajneeshe/“]JAK NAKUPOVAT U RAJNEESHE[/button_4]

[javascript][/javascript]