Nalini Arzu

Zajímá tě, co pro mě vlastně znamenají Všechny barvy života Rajneeshe Pranapati?

 

     Duchovní jméno jsem své matce dal o pár let později, než mému otci. Moje mamá ho přijala a začala pod ním pracovat. Její jméno pochází, stejně jako mé, z duchovní tradice Osho sannyasinů. Budeš si asi říkat, jak mě to nemohlo napadnout, ale já si skutečně nikdy nemyslel, že by moje mamá přičichla k duchovnímu světu – a přesto, stalo se a cosi ji přivedlo k masážím a masáže změkčily její vnímání světa a dnes, když se přichytí, že její vidění světa je přiškrcené, tak hned ví, že je potřeba ponořit se víc do duchovních energií, což mi přijde krásné – že to vidí, vnímá, cítí a taky pro to něco udělá. Už ví, že je zbytečné žehrat a je potřeba pro ono zjemnění něco udělat.
    Nalini Arzu znamená Lotos přání. Často s mamá sedíme a něco vizualizujeme. Nemyslím tím, že takto sedíme každý den, ale vždy část z našeho setkání z nějakého důvodu skončí u vizualizace, představ, snad ji pomáhám trochu víc se dostat do pole přání a fantazie, kde se věci rodí. Nebo pomáhá ona mně? Někdy mistři učí tím, že nic neučí, prostě jenom jsou a mně se tím věci vyjasní. Odsouzením mistra pro jeho zdánlivou neaktivitu nebo životní pasivitu bych ale o toto vyjasnění přišel.
    Stejně jako jsem oplodnil své kořeny skrze Rubínového učitele, učinil jsem tak i u své mamá. Rubínová cesta se tak odvinula do Lotosu přání, ze kterého se pomyslně rodím. Já jako Rajneesh Pranapati rostu, když něco vysvětluji, sděluji, sdílím se svými rodiči, tak rostu o to víc, když se mi podaří věci sdělit a vysvětlit tak, abych nebyl zpupný, pyšný, nadutý a chvástavý.
    Tedy klidný, pokorný, přiměřený a sdílející. Tato slova jsou pak kvalitami, které jsou pomyslnou vodou osvěžující mé mistrovské Já, zapřičiňující jeho růst. Ale živnou půdou jsou pak Rubínový učitel a Nalini Arzu. Ozvláštněním mých kořenů je fakt, že mí rodiče se před lety rozvedli, každý žije již se svým novým partnerem a mamá se dokonce vdala. Tedy mé kořeny jsou ještě obohaceny o všeličné zkušenosti s životními partnery mých rodičů.
    Stejně jako půda může být živnou, tak může být i toxickou. Ovšem vědomím duchovní ochrany se díky toxickému transmutuji a získávám drahocenné poznání a specificky zabarvenou auru. Je to jako když se někdo diví, co mají Indové s posvátností Gangy, když patří mezi nejznečištěnější řeky světa. Nechápou (a ani nemohou), že jednou věcí je řeka samotná a její duch a druhou znečištění, které duchu řeky nic neubírá z jeho velikosti. Proto se v ní Indové koupou, dělají rituály a nic se jim nestane. Spojují se s duchem Velké Gangy. Je to jako s mlhovinami a galaxiemi a jejich zabarvením – co je zabarvuje? Vlastně znečištění různými plyny… a proto jsou tak krásné. Má aura je také výsledkem transmutace bolavých věcí a poznání.
    A tak nežehrám, když mým duchovním kořenem prolétne bolest, zranění, ublížení, nepochopení, oddělení, něco nízkého, ať tím, či oním směrem a neztrácím čas zjišťováním příčin, jestli něco vědět mám, vědět to budu i bez toho, aniž bych po tom pátral.
    Nakonec vždy skončím u praxe jediné: U otevřeného srdce. A to je pro změnu odkaz mé mistryně Kranti Niritya, která významně ovlivnila můj vztah k matce a proto dnes v mé představě Lotos přání září bílým světlem a je pod ochranou skal představující pevnost duchovních zásad mistrů stojících za mými zády – od mistrů reiki, nanebevzatých mistrů po bóddhisatvu Avalókitéšvara.
    Nalini Arzu je pak v mém vnímání lotosem v ruce Avalókitéšvary, symbolem čistoty, lásky
a soucítění.