Účastnická dohoda pro dálkové procesy

 

1) Mé kurzy jsou pořádány, pro vzdělávání, růst a rozvoj člověka. Některé programy mohou být psychicky nebo fyzicky náročné, stresující. V případě jakýchkoli pochybností doporučuji konzultaci s lékařem.
2) Každý účastník nese sám za sebe plnou odpovědnost, včetně chování k ostatním osobám v kruhu při práci na dálku (tzn. mimo jiné, že není vhodné užívat alkohol, měkké drogy – s výjimkou těch, které člověk užívá v souvislosti se zdravotním stavem).
3) Žádná osoba není odpovědna za účastníkovy případné ztráty, škody nebo zranění. Dbejte tedy na bezpečí při vykonávání doporučených aktivit.
4) ) Z výše uvedených důvodů nejsou on-line kurzy, dálkové procesy a kombinované semináře vhodné pro závislé na omamných a návykových látkách, dále pro osoby se sníženou orientací v prostoru a ty, kteří trpí vážnými psychickými problémy, či jsou v péči psychiatra.
5) Účastníci mladší 18-ti let, musí mít k účasti na programu souhlas rodičů nebo opatrovníka, který doručí před uskutečněním objednávky na emailovou adresu info@rajneeshpranapati.net a to v následující podobě: Scan souhlasu rodičů se vstupem do procesu opatřený podpisem, datem a místem podpisu. Scan občanského průkazu jednoho ze dvou rodičů. Tyto scany je potřeba zaslat z emailové adresy jednoho z rodičů. Následná objednávka by měla být uskutečněna na jméno rodiče, do pole poznámka je pak třeba vepsat jméno a příjmení, datum narození dítěte a samotná platba by měla proběhnout buď z účtu jednoho z rodičů či platební kartou rodičů.
6) Rozhodne-li se účastník ukončit aktivitu, peníze mu nebudou vráceny.

Odsouhlasením obchodních podmínek při objednání služeb souhlasíte také s touto účastnickou dohodou.

Antonín Deliš, duchovním jménem Rajneesh Pranapati
V Desné dne 4.7.2019