Bloguju: 09 Věštecká intervence – Uprchlická krize

Intervence-Main

Uprchlická krize

Dostal jsem od vás mnoho podnětů a přišlo mi, abych se k dané situaci vyjádřil.
Na pomoc jsem si vzal karty Grožnjanského mystéria, protože nás vede do duchovního nadhledu. Podívejme se spolu, o čem se v dané záležitosti jedná.

Jako první mě zajímá, o co se v dané situaci jedná. O čem to je pro nás v rámci rodinných systémů, v rámci regionu a národa? Co je třeba pochopit.

Karmický uzel Vendeta nám říká, že v rámci rodinných systémů se jedná o naše pocity marnosti, vnitřní chaos, která ta situace v nás vyvolává a hovoří také o tom, že realitu vnímáme jako velmi bezútěšnou – ať už v souvislosti s uprchlickou krizí a nebo bez ní.

Když se ladím na region, tak tu je touha po tom, aby se věci rychle vyřešily. Je tam tlak na ty, co jsou výš, co mají schopnost rozhodovat. Není co zastírat, jsou tu problémy k řešení.

V rámci národa přináší informaci, že v kolektivní části nám chybí smysl života – nevidíme ho – vyvolává to bezradnost. Je tam nedostatek úcty ke svému národu. Karmicky je ještě potřísněný energií trýznění.

V celé situaci jde pak o utrpení lidu, utrpení určitého národa.

Život jako takový smysl má. Je třeba uctít své předky, oběti, hrdiny, ty, co pro náš národ něco udělali, protože když toto neuděláme, neposílí se sebeláska národa, to sebevědomí, láska k druhým lidem – a jak pak chceme rozpustit utrpení druhých, když nemáme lásku k sobě samým?

NÁROD

Když se ptám po tom, co si karmicky národ přeje v celé situaci odpracovat, vychází karmický uzel Data. Národ jako takový není schopný ustát zkoušku jakéhokoliv druhu, která je mu předestřena. V tuto chvíli je tu uprchlická krize. Je tu nezralost, nezralý duch národa, který zapříčiňuje náraz a to v podstatě znamená , že se situaci nedaří vyřešit.
Karmický uzel Data dává informaci, že méně ega v počátku by zajistilo vyřešení situace. Jde o to, že je třeba konat s láskou a  na fyzické úrovni je třeba dělat prostor pro ty, co přichází. Toto je pozitivní část karmického uzlu. Záleží však na uvědomění národa. Neleží to na bedrech jedince. My všichni se musíme snažit o toto pochopení na kolektivní úrovni.

REGION

Co může řešit? Osvobodit se od slabosti. Lidé propadají slabosti, tichu – když to tak nazvu. Bojí se projevit, bojí se postavit se za lásku k lidem. Na úrovni regionu se v karmickém uzlu Smilstvo jedná o to, aby se táhlo za jeden provaz. Není to o vytváření protichůdných názorů, ale je to tedy o vytvoření láskyplného rámce. Z národní karmy už víme, že je třeba vytvořit prostor pro ty, co přichází. Osvobodit se od slabostí, táhnout za jeden provaz.

RODINY, KLANY

Karmický uzel Předci nás vede k tomu, abychom si uvědomili pozvolnou změnu k lepšímu – vytvořit pro to v sobě prostor  – ne vždy, to co přichází, je nutně špatné. Je třeba si uvědomit progres celé situace. V nejistotě můžeme najít moudrost – a to znamená – cítit poděkování a úctu. Jde o to, abychom na úrovni své vlastní rodiny prozkoumali rodokmen – kdo kam šel, koho opustil, kam migroval. Pro některé může být překvapením, že vůbec nepochází z České republiky, ale že sem přišel s nějakou vlnou. Zamést si před svým prahem.

ČLOVĚK SAMOTNÝ

Karmický uzel Sourozenci nás vede k procesu uvědomění si lásky ve svém životě. Musíme v sobě zvědomit neoddělitelnost lásky, musíme si uvědomit, že jsme propojeni. Nezavírejme dveře víře, lásce k sobě, lásce k druhým. To je to, čemu se říká „otevřít srdce“. Ale to by mělo přijít skrze ten proces uvědomění si lásky ve svém životě.
Plus vše, co jsem zmínil předtím.

To co vám přeji pro nové období v rámci evropských dějin je, abyste šli nadále v milosti,
s otevřeným srdcem a uvítali každého, kdo k vám přichází s úctou a láskou.

Rajneesh Pranapati

Rajneesh3Pruhledne

[social_sharing style=“horizontal“ fb_like_url=“http://www.rajneeshpranapati.net/bloguju-vestecka-intervence-uprchlicka-krize/“ fb_color=“light“ fb_lang=“cs_CZ“ fb_text=“like“ fb_button_text=“Share“ tw_text=“http://www.rajneeshpranapati.net/bloguju-vestecka-intervence-uprchlicka-krize/“ tw_lang=“cs“ tw_url=“http://www.rajneeshpranapati.net/bloguju-vestecka-intervence-uprchlicka-krize/“ tw_button_text=“Share“ g_url=“http://www.rajneeshpranapati.net/bloguju-vestecka-intervence-uprchlicka-krize/“ g_lang=“cs“ g_button_text=“Share“ p_url=“http://www.rajneeshpranapati.net/bloguju-vestecka-intervence-uprchlicka-krize/“ su_url=“http://www.rajneeshpranapati.net/bloguju-vestecka-intervence-uprchlicka-krize/“ linkedin_url=“http://www.rajneeshpranapati.net/bloguju-vestecka-intervence-uprchlicka-krize/“ linkedin_lang=“cs_CZ“ alignment=“center“]