ČEKACÍ DOBA

Čekací doba na výklad je v tuto chvíli 21 dní.

Čekací doba se začíná počítat dnem připsáním platby na účet.
Do čekací doby se započítávají soboty i neděle, svátky atd.
Čekací doba je nejbližší možný termín dodání, nikoliv termín dodání.

Přesto se vynasnažím objednávku zpracovat v co nejkratší možné době. Může se tak stát, že svůj výklad obdržíš dříve, než je uvedeno.