Etický kodex vykladače

Jakým způsobem pro Vás pracuji? Jaké jsou mé podmínky pro naší dálkovou spolupráci?

1. Mou práci neřídí ego, ale duchovní napojení. Informace se dobře zobrazují, pokud je mé napojení silné. Někdy se stává, že informace chodí ztěžka a jsou v mlze. Tento moment nejde udělat složitý rozklad. V tomto případě, když to nastane, vás o tom budu informovat a vy se budete moci rozhodnout, zda chcete vrátit peníze či počkat na pozdější vypracování výkladu.
2. Jsou otázky, na které nelze odpovědět. Karty střeží jejich tajemství a ve vztahu ke své práci nemohu toto tajemství obcházet. Například budete-li se ptát, kdy někdo z vašich blízkých zemře, jakým způsobem atd. Nemusí se ale jednat vždy o smrt, ale je třeba ctít i tajemství rodu (dotazy na určení otcovství, potvrzení mileneckých vztahů). V těchto případech to karta buď jasně ukáže a pak to sdělit můžu, pokud neukáže, ctím tajemství, které se zatím skrývá.
3. V případě, že se ptáte na druhou osobu, která o tom neví, je nutné počítat s tím, že se můžou vyjevit mylné informace, z důvodu ochrany dané osoby.
4. I kartář i tazatel, pokud chce dostat maximum informací, musí k órakulu přistupovat s důvěrou, že pokud nemá něco vědět, je to v pořádku a nemá se to obcházet.
5. Více k etice mé práce naleznete také v tomto PROHLÁŠENÍ.

RajneeshPruhledneRajneesh3Pruhledne