IMARA REIKI

Souhrnné informace o zasvěcení

Imara znamená „více“.  IMARA reiki je známá tím, že dokáže vyřešit problémy minulých životů a různých bloků a traumat z minulosti. Umí spálit i magii a voodoo toho nejtěžšího kalibru. Zatímco jogíni říkají, že karmu „vaří“, tak Imara Reiki je skutečný „spalovač“ karmy. Meditace s Imarou pomáhají zprostředkovat poselství z podvědomí, z astrálního světa či jiných dimenzí. Spousta uživatelů má z již uvedených důvodů silné a trvalé spirituální spojení s nanebevzatými mistry, s anděly, archanděly atd.


PŘEDPOKLAD:
U mnoha zasvěcení je podmínkou  předchozí zasvěcení do jiného systému. Pokud nesplňujete podmínku, zasvěcení neproběhne.
Mistr reiki učitel

Channelling: Barton a Geoffrey Wendel
Dimenze: 5
Spojené barvy: růžová, světle zelená, vínově červená, ve které probleskují zlatožluté paprsky.
Silné duchovní propojení: Bytosti Světla, Andělé, Archandělé, Nanebevzatí mistři – a to nejenom u terapeuta, ale i u léčeného.
Oblasti, které Imara reiki léčí: Minulé životy, bloky a traumata z minulosti. Magie, Voodoo. Karma.
Vhodná další zasvěcení: Tibetská Usui, Tera Mai, Karuna

Imara je intenzivní energie a je charakterizována následujícími znaky:
– Imara nepotřebuje symboly
– Imara používá odlišnou, avšak jednodušší cestu, jak zasvěcovat
– Imara je specializována k léčení zátěží z minulých životů
– Imara pracuje velmi dobře při rozpouštění potlačených problémů
– Imara tě může osvobodit ze zranění emocionálního těla
– Imara používá velmi jednoduchou, avšak intenzivní metodu léčení na dálku
– Imara může být použita pro navázání kontaktu s anděly a duchovními vůdci
– Terapie Imary velmi často pomáhají při přijímání poselství z podvědomí a při jejich vysvětlení

Imaru si můžeš zavolat na pomoc, když se k tobě začnou stahovat negativní energie míst, minulých událostí. Pomůže ti tyto energie pročistit a osvobodit toto místo od  zátěží. S lehkostí pak můžeš v těchto místech pobývat a nepocítíš již chlad.

Stejným způsobem tě Imara pomůže ochránit před energií voodoo, čarodějnických praktik, ať už na tebe byly uvaleny vědomě či nevědomě. Imara samotná ti dává silnou ochranu, také ti věnuje prostředek,jak se s těmito energiemi vypořádat beze strachu.

Energie Imary se spouští sama v situacích, které by pro tebe mohly být ohrožující a automaticky nastavuje nejvyšší ochranu.

Tebe samotného Imara vyčistí od nánosů minulosti, zranění, která si ještě s sebou nosíš, vyléčí tvé karmické choroby nebo ti pomůže nést břímě karmy s uctivostí tobě vlastní.

Imara je nejen pasivní nástroj, můžeš ho používat vědomě na zkvalitňování svého života.

Pokud jste se rozhodli pro Zasvěcení, vyplňte platební formulář níže a do pole „Poznámka“ vyplňte své datum narození. Pokyny, jak přijmout zasvěcení a návrh na termín obdržíte do 72 hodin od přijetí platby. Po zasvěcení obdržíte na email skripta a certifikát.

Budu se těšit na naši společnou dálkovou práci.

Namaste
Rajneesh

Rajneesh3Pruhledne

[/javascript]