Má odpovědnost

02K

Jako mistr reiki učitel mám následující odpovědnost:

1) Samozřejmý nárok na sebe – zodpovědnost za sebe, svěřené činnosti, věci a především život
2) Meditativní stav – uchování meditační hladiny energie
3) Ke světu – meditace na pomoc Matce Zemi, meditace na Mír (dálkové meditace, Karma chrámové meditace)
4) K lidem – navyšování energetických vibrací, puja, diksha, léčení, sebepoznání
4) K ostatním bytostem a světům – zvířecí říše, duchovní bytosti