Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Záležitost ochrany osobních údajů a jejich důvěrnost beru velmi vážně a držím se příslušných státních i evropských nařízení o ochraně osobních údajů. Nejdůležitější aspekty mého zpracování osobních údajů jsou vysvětlené níže. Vaše osobní údaje zpracovávám a využívám pouze s Vaším výslovným souhlasem a striktně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 Antonín Deliš, DiS  – Rajneesh Pranapati
 Koberovy 156
 468 22 Železný Brod
Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od roku 2003
 Podnikatel zapsán v živ.rejstříku MÚ  Železný Brod
 IČO: 72757701

je tzv. správcem osobních údajů a je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a
GDPR, a tedy že budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich
práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁM?

Uchovávám ty informace, které jsem od Vás se souhlasem získal, na příklad, když jste se zaregistrovali do mého e-shopu či jste se zúčastnili soutěží, když jste si objednali zasílání novinek prostřednictvím e-mailových zpráv nebo když mě kontaktujete. Nejčastěji se jedná o Vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefon a datum narození.

Dále rovněž zaznamenávám informace o Vašich zájmech prostřednictvím analýzy Vašich kliknutí na webových stránkách a v e-mailových zprávách, které ode mě dostanete.

V okamžiku, kdy mě poprvé kontaktujete, vytvořím si v databázi Váš profil. Jakékoliv další informace, které mi později předáte, se v něm rovněž ukládají. Čím více informací od Vás získám, tím individuálněji zaměřené a zajímavější nabídky Vám budu moci v budoucnu předkládat.

2. K ČEMU TYTO ÚDAJE UŽÍVÁM?

Tyto údaje užívám pro účely výzkumu trhu i pro marketingové účely, tj. individuální tvorbu a zasílání vybraných informací poštou, e-mailem nebo prostřednictvím textových zpráv, nabízení výrobků a služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, dle zákona č. 480/2004 Sb.

3. JAK DLOUHO SE OSOBNÍ ÚDAJE ARCHIVUJÍ?

V podstatě ukládám veškeré informace, které mi zašlete po tak dlouhou dobu, co máte zájem o zasílání mých reklamních informací. Nejčastěji jsou osobní údaje zpracovávány na dobu do odvolání Vašeho souhlasu nebo přímo na konkrétní časový úsek 5-ti let. Pokud si již více nepřejete, abych využíval Vaše údaje, samozřejmě okamžitě a bezplatně splním tento Váš požadavek (viz. část 5).

4. MŮŽETE ZJISTIT, JAKÉ ÚDAJE O VÁS VEDU?

Ano. Můžete kdykoliv získat informace o údajích, které si o Vaší osobě eviduji dle § 12 zákona o ochraně osobních údajů.

5. MŮŽETE ZAŽÁDAT O VYMAZÁNÍ ÚDAJŮ EVIDOVANÝCH O VAŠÍ OSOBĚ?

Ano. Samozřejmě máte kdykoliv možnost zažádat o částečné nebo úplné vymazání Vašich údajů, sdělením na e-mail: info@rajneeshpranapati.net Vaše přání splním bez prodlení a okamžitě zruším zasílání dalších reklamních materiálů. V určitých případech, kdy tak vyžaduje zákon, budou Vaše osobní údaje uchovány a soubor bude zablokován, nikoli vymazán. Dále můžete kdykoli požádat o blokování, opravu či doplnění Vašich osobních údajů. Stejně tak máte i další práva dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Z odběru novinek se můžete odhásit přímo na stránkách a to na www.rajneeshpranapati.net

6. PŘEDÁVÁM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍM STRANÁM?

Ne, Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu či bez Vašeho předchozího informování nepředávám žádným třetím stranám k dalšímu využití, zejména Vaše osobní údaje nejsou prodávány, pronajímány ani vyměňovány. Pokud pověřím jiné společnosti – tzv. zpracovatele (zařízení na zpracování dat) dokončením mých úkolů (např. zasíláním informací), pak samozřejmě po těchto společnostech rovněž vyžaduji ochranu Vašich údajů a takové společnosti mají povolení užívat Vaše údaje pouze a výhradně k zadaným účelům. I u takových společností vyžaduji, aby zacházely s údaji v souladu s tímto prohlášením o ochraně dat a s příslušnou legislativou.

KDO JE MÝM ZPRACOVATELEM?

Jako správce využívám služeb mého zpracovatele (rozesílka emailů), který respektuje a ochraňuje osobní data na nejvyšší profesionální úrovni.

7. BEZPEČNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré osobní údaje jsou uloženy na serverech s vysokou úrovní bezpečnosti a jsou chráněny proti zneužití ze strany nepovolaných osob. Stejně tak naše společnost dodržuje i další bezpečnostní opatření sloužící k ochraně osobních údajů.

Rád bych Vás informoval, že dozorovým orgánem v oblasti ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 17000, www.uoou.cz

Důležité!