Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Záležitost ochrany osobních údajů a jejich důvěrnost beru velmi vážně a držím se příslušných státních i evropských nařízení o ochraně osobních údajů. Nejdůležitější aspekty mého zpracování osobních údajů jsou vysvětlené níže. Vaše osobní údaje zpracovávám a využívám pouze s Vaším výslovným souhlasem a striktně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 Antonín Deliš, DiS  – Rajneesh Pranapati
 Koberovy 156
 468 22 Železný Brod
Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od roku 2003
 Podnikatel zapsán v živ.rejstříku MÚ  Železný Brod
 IČO: 72757701

je tzv. správcem osobních údajů a je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Uchovávám ty informace, které jsem od Vás se skal a to tak, když mě kontaktujete. Nejčastěji se jedná o Vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefon a datum narození. Tyto údaje užívám pro účely zpracování vaší objednávky po dobu naší spolupráce. Můžete kdykoliv získat informace o údajích, které si o Vaší osobě eviduji dle § 12 zákona o ochraně osobních údajů. A ano. Samozřejmě máte kdykoliv možnost zažádat o částečné nebo úplné vymazání Vašich údajů, sdělením na e-mail: info@rajneeshpranapati.net Vaše přání splním bez prodlení. V určitých případech, kdy tak vyžaduje zákon, budou Vaše osobní údaje uchovány a soubor bude zablokován, nikoli vymazán. Dále můžete kdykoli požádat o blokování, opravu či doplnění Vašich osobních údajů. Stejně tak máte i další práva dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Z odběru novinek se můžete odhlásit zasláním vzkazu SMAZAT Z DATABÁZE na výše uvedený email.  Ne, Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu či bez Vašeho předchozího informování nepředávám žádným třetím stranám k dalšímu využití, zejména Vaše osobní údaje nejsou prodávány, pronajímány ani vyměňovány. Jsem správcem i zpracovatelem a tudíž data spravuji a ochraňuji sám. Veškeré osobní údaje jsou uloženy v mém gmailovém účtu, ke kterému mám přístup pouze já sám a jež je zabezpečen silným heslem a dvojím ověřením (telefon).Rád bych Vás informoval, že dozorovým orgánem v oblasti ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 17000, www.uoou.cz

Důležité!