Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1) Nelze uplatnit reklamaci na žádnou z  uvedených esoterických služeb na těchto webových stránkách.
2) Cena konzultace je cenou za můj čas, který věnuji výhradně Vám. Informace, které předávám nemohou být předmětem reklamace.
3) Cena za zasvěcení je cenou za mou práci, kterou odvádím – zasvěcovací rituály. Energetická práce nemůže být předmětem reklamace ani způsob jejího vykonání. Zavazuji se podle svého nejlepšího vědomí vykonat svou práci jak nejlépe umím.
4) Reklamace lze vznést v případě nevypracování služby (mluvíme zde např. o vypracování emailové konzultace či akce, nikoliv o energetické práci), časového zdržení apod. V tomto případě klientovi vracím peníze na jeho účet a to nejpozději do 30-ti dnů od podání žádosti, pokud nedojde k vzájemné dohodě o pozdějším vypracování či náhradě.
5) Odesláním objednávkového formuláře souhlasíte s těmito podmínkami.