Shamballa 12D

12Dthickbooklaying(3)

Souhrnné informace o zasvěcení:

Zakladatelem tohoto systému je Haridas Melchizedek, který tuto linii channeloval. Haridas Melchizedek, září 2000

Zasvěcení do 12 dimenzí Shambally je 12 aktivací nebo zasvěcení pro 12 dimenzionálních úrovní. Přináší Vám kontakt s dvanácti dimenzionálními úrovněmi a paralelními skutečnostmi, které mají souvislost s těmito 12 stupni – s multi-kosmickým, multi-univerzálním aspektem věcí.

Každý z těchto dimenzionálních stupňů ve skutečnosti disponuje jednou vibrací Shambally. Když hovoříme o Shamballe, často inklinujeme k tomu, že myslíme na místo uvnitř prostoru a času páté dimenze – místo dokonalé harmonie a vyrovnanosti; souhrnu čisté, bezpodmínečné lásky.

V každé z těchto dvanácti dimenzionálních skutečností existuje jedna vibrace Shambally, lze ji označit také určitým typem zrcadlení nebo reflexe. To samé platí také pro 12 multi-univerzální skutečností. A v tomto systému nyní budeme pracovat s některými z těchto nanejvýš zajímavých energií.

Během práce s dvanácti dimenzemi, dojde u příjemce k poměrně značnému nárůstu této energie a po obdržení 12 zasvěcení do 12 energií je vám také aktivována schopnost tyto energie přenášet na další osoby.

Pracuje se zde především na aktivaci krystalických světelných těl, na integraci toho těla, označeného za světlené tělo Adama-Kadmona (prvního Adama). Toto světelné tělo Adama-Kadmona reprezentuje krystalické světelné tělo dokonalosti.

Počet zasvěcení: 5, nutno absolvovat všechny stupně

PŘEDPOKLAD:
U mnoha zasvěcení je podmínkou  předchozí zasvěcení do jiného systému. Pokud nesplňujete podmínku, zasvěcení neproběhne.
Shamballa 3110

Pokud jste se rozhodli pro Zasvěcení, vyplňte platební formulář níže a do pole „Poznámka“ vyplňte své datum narození. Pokyny, jak přijmout zasvěcení a návrh na termín obdržíte do 72 hodin. Po zasvěcení obdržíte na email skripta a certifikát.

Budu se těšit na naši společnou dálkovou práci.

Namaste
Rajneesh

RajneeshPruhledne

Rajneesh3Pruhledne

[button_4 border=“rounded“ size=“medium“ color=“lightblue“ align=“center“ href=“http://www.rajneeshpranapati.net/jak-nakupovat-u-rajneeshe/“]JAK NAKUPOVAT U RAJNEESHE[/button_4]

[javascript][/javascript]