Usui Shiki Ryoho Reiki Shihan-kaku

shihan-thickbooklaying

ZASVĚCENÍ DO REIKI III. STUPNĚ
Jsem mistrem jedenácté generace Usui Shiki Ryoho Reiki, linie, která nabízí jednoduchost a prostotu, pomocí které můžeme projít do hluboké podstaty reiki. V současné době nabízím dálkové naladění do Usui Shiki Ryoho Reiki, vyjma posledního, učitelského stupně.

ABSOLVOVÁNÍM ZASVĚCENÍM DO
USUI SHIKI RYOHO REIKI – SHIHAN-KAKU
ZÍSKÁTE:

1x jednoduché pokyny před zasvěcením ve formátu PDF
Tyto pokyny vám pomohou připravit se na zasvěcovací rituál.

pokynypredzasvecenim.kindledx

1x  skripta ve formátu PDF
Tyto skripta vám pomohou jednoduchým způsobem vstoupit to oblastí sebeléčení.

reiki-brochure

1x certifikát o zasvěcení ve formátu PDF

reiki-report

A CO VÁS ČEKÁ?
1) zasvěcovací rituál na dálku
2) projdete 21-denním očistným procesem naladění

CO ZÍSKÁTE ZASVĚCENÍM DO DRUHÉHO STUPNĚ REIKI?
1)  Získáte mistrovský symbol systému pro léčení
2) Zvýšení duchovních schopností procesem převibrování

NEŽ SI POŽÁDÁTE O ZASVĚCENÍ:
Mistrem se vlastně stáváš teprve tehdy, když tě žák poprosí, aby ses stal jeho učitelem. V tomto okamžiku je aktivováno tvé mistrovství. Ať už si zvolíte jakoukoliv cestu mistrovství, bude to pro vás znamenat práci. A práce na sobě samotném, to je na všech stupních reiki to nejdůležitější. Když změníte sami sebe, změní se něco i ve světě, jehož jste součástí, a zejména ve vašem bezprostředním okolí. Stát se mistrem reiki, to je cesta, po níž se již nedá jít zpátky a nemá ani žádná zadní vrátka. Mistrovství nemůže být dosaženo jen tak napůl. K mistrovskému zasvěcení však podle mne patří, že budou vyučovat vyučovat všechno, co umožňuje zasvěcení do prvého a druhého stupně. Vědomí, že se budoucí mistr bude dříve nebo později sám angažovat ve věci reiki jako její veřejný učitel a že bude sloužit tomuto systému, má mimořádně intenzivní zpětný účinek na vlastní, osobní vývoj.

Pokud jste se rozhodli pro Zasvěcení, vyplňte platební formulář níže a do pole „Poznámka“ vyplňte své datum narození. Pokyny, jak přijmout zasvěcení a návrh na termín obdržíte do 48 hodin. Po zasvěcení obdržíte na email skripta a certifikát.

Budu se těšit na naši společnou dálkovou práci.

Namaste
Rajneesh

RajneeshPruhledne

Rajneesh3Pruhledne

[button_4 border=“rounded“ size=“medium“ color=“lightblue“ align=“center“ href=“http://www.rajneeshpranapati.net/jak-nakupovat-u-rajneeshe/“]JAK NAKUPOVAT U RAJNEESHE[/button_4]

[javascript]

[divider style=“3″]