Bloguju: 01 Světelných pracovníků je velmi málo

922

Rajneesh v Bódhgáji, Bihár, Indie 2013

S tímto tvrzením lze snadno polemizovat. Osobně, ale zastávám názor, že je to tak. I mezi Světelnými pracovníky se naleznou tací, kteří jsou náchylnější k negativní energii. Nesmíme zapomínat, že zlo není něco mimo nás, ale že se projevuje skrze nás, Světelné pracovníky nevyjímaje. To, že se člověk stane Světelným pracovníkem znamená, že za to převezme plně odpovědnost a pracuje s tím, co se v něm (skrze něj) děje.

Bohužel mnoho Světelných pracovníků nevzešlo do úrovně překročení duality. Zabývají se  tím, co je venku a bojují s něčím mimo sebe. Ovšem je třeba zmínit, že nikdo do této roviny nevstoupí jen tak. Lze do ní vstoupit právě z roviny, kde vnímáme svět dualisticky, kde rozeznávám dobré a zlé. Teprve, až rozpoznáme moudrost v tom skrytou, postoupíme dál. Nevnímám tedy tento text jako kritiku, ale konstatování.
Nutno podotknout, že třeba není cílem, aby někam postoupili. Každý člověk má svou vlastní cestu uvědomění, své úkoly.

V každém případě je to zajímavá výzva pro každého, dojít tam, kde dokážeme rozpoznat fakt, že i skrze nás něco takového proudí a čistit to.

Namítnete-li, že jsou přeci takové osoby, guru, kteří to jistě mají vyřešené. Pokud žijí na Zemi, mohou zprostředkovávat Světelní pracovníci silnou čistící, léčivou energii, být vzorem pro druhé, ale to, kolik lidí je obklopuje nebo adoruje nemění fakt, že sami o sobě jsou Světelní pracovníci lidé, kteří sami před sebou čelí stejným věcem jako ostatní, možná jen s požehnáním – více prostoru pro to nahlížet sami sebe a své slabé stránky.

To je ale odpovědí pro ty, kteří dosud neobjevili důvod toho, proč, když se nahlédne mistrovi pod pokličku, objeví se člověk, který se zve Světelný pracovník.

Falešný guru je něco, co vlastně neexistuje. Falešný guru je člověk poctěný druhými titulem guru, kteří mu dali ti, co jsou okolo. Můžete se zvát guru, ale pokud ve vás druzí lidé guru nevidí, těžko se jím stanete. Falešný guru je tedy něco, co se děje skrze ty, kteří neprohlédli a potřebují tedy získat tuto zkušenost, aby sami v sobě aktivovali vůli k životu bez závislosti na někom či něčem. Z tohoto úhlu pohledu je falešný guru či člověk bez daru (a to je další téma k rozebrání) přínosem pro růst jedince.

Když jsem rozebral, jak vnímám Světelného pracovníka, mohu vysvětlit tezi Světelných pracovníků je málo. Podle nějaké teorie je 7 procent lidské populace Světelnými pracovníky. Možná je to ještě méně. Často se také mluví o Vyvolených. Nevím, jestli zmíněná teorie platí a je zcela jedno, zda někdo Vyvolený je. To, co bude důležitější je, kolik Světelných pracovníků pracuje na transformaci světa aktivně. No a o těchto Světelných pracovnících mluvím. O těch, kteří vědomě pracují na planetární transformaci, těch, kteří zasedají v radě a pracují řekněme „multidimenzionálně“.

Tak, jak sleduji světové dění (různé manifestace, omezování svobody atd.), uvědomuji si, že ne vše probíhá tak, jak má nebo spíše, jak by mohlo. Můj pocit je asi takový, že „temné“ v nás od podzimu letošního roku roste a Světelní pracovníci mají co dělat sami se sebou. Může to znamenat, že poklesla hladina Světla (chcete-li meditativní hladina energie) a Světelní pracovníci, kteří náhle vypadli z této energie o to více musí pracovat na sobě.
Když se ptám sebe, co zapříčiňuje tento prudký pokles Světla, odpovědí může být světová krize, která mnohé Světelné pracovníky vedla k rozhodnutí vystoupit z role „Vyvoleného“ a zapracovat na stejně důležité rovině – rovině třetí dimenze – vlastni zabezpečení, přenést to, co Světelný pracovník zjistil v jiné dimenzi, do svého praktického života. Okem laika může jít o proces selhání, nicméně i Světlo je třeba ukotvit ve hmotném životě. Nikdo nemůže popřít svou pozemskou roli, ani guru, který se na Zemi narodil (inkarnoval). Život na Zemi je třeba zkvalitnit a jiný způsob než vlastní přičinění není. Toto může být také odpovědí pro ty, kteří pátrají po odpovědi na otázku Proč můj mistr přestal zasvěcovat nebo se rozhodl pro něco jiného. Je to dané také tím, že duchovní svět je podřízen Světlu a jeho vedení a pokud je třeba, pozmění se řád věcí. Proč by se také jinak stěhovaly centra duchovní moudrosti? Nic se neděje samovolně.

Snažím se pouze pojmenovat pocity, které mám a drobné vhledy. Věřím, že čtenář si ve své laskavosti utvoří názor svůj. Polemika je nasnadě.